Pozitie disponibilă – Specialist Resurse Umane

 • Scopul Postului: Asigurarea tuturor activităților legate de gestionarea personalului pentru clienții din portofoliu, în conformitate cu politicile firmei și cu legislația în vigoare.

  Atribuții și Responsabilități:

  • Verificarea valabilității documentelor de identificare primite în vederea angajării
  • Verificarea eligibilității angajatorilor pentru stimulentele oferite de către Ajofm
  • Întocmirea și administrarea dosarelor de personal și transmiterea documentelor către clienți
  • Redactarea și transmiterea documentelor către Inspectoratul Teritorial de Muncă și Ajofm pentru clienții noi
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor și anexelor către instituțiile relevante
  • Acordarea de consultanță clienților în probleme de gestionare a personalului și salarizare
  • Actualizarea și gestionarea bazei de date Revisal pentru clienți
  • Calcularea și gestionarea drepturilor salariale conform legislației și politicilor firmei
  • Gestionarea concediilor medicale și depunerea documentației corespunzătoare la Casa de Sănătate
  • Oferirea de suport clienților în cazul unor controale de la ITM
  • Redactarea și transmiterea regulamentelor interne la cererea clienților
  • Monitorizarea și actualizarea permanentă a legislației din domeniul muncii și fiscalității

  Responsabilități Specifice:

  • Verificarea adreselor de email resurse umane pentru clienții din portofoliu
  • Redactarea și transmiterea adeverințelor la cererea angajatorilor
  • Întocmirea situațiilor lunare cu numărul de zile de concediu și transmiterea acestora clienților
  • Prepararea și depunerea dosarelor pentru obținerea subvențiilor la Agenția de Șomaj
  • Transmiterea lunară a documentației către Ajofm pentru obținerea subvențiilor

  Răspunde de:

  • Corectitudinea documentelor de personal și calitatea informațiilor transmise clienților
  • Transmiterea în termen a modificărilor în Registrul de Evidență a Salariaților
  • Respectarea termenelor pentru transmiterea documentelor către clienți și instituții
  • Păstrarea confidențialității informațiilor și documentelor legate de clienți
  • Utilizarea eficientă a resurselor și respectarea procedurilor interne
  • Informarea imediată a persoanelor responsabile despre orice defecțiune la echipamentul de lucru
  • Promovarea unui mediu de lucru respectuos și colaborativ
  • Respectarea prevederilor legale și a normelor de Sănătate și Securitate în Muncă

  Relații la Locul de Muncă:

  • Relații de subordonare: Administrator; Manager Resurse Umane
  • Relații de colaborare: Inspector/Specialist Resurse Umane, Tehnician Resurse Umane, Manager Resurse Umane, Clienți

  Program de Lucru:

  • 8 ore/zi, de luni până vineri, între 09:00-17:00, cu pauză de masă de 30 de minute

  Condiții de Muncă:

  • Activitatea se desfășoară la sediul angajatorului, dotat cu echipamente necesare și cu posibilitatea de deplasare pe distanțe scurte și medii în cadrul activității

  Cerințe Minime:

  • Experiență minimă de 2 ani în domeniul resurselor umane
  • Studii superioare în domeniul resurselor umane sau în domenii relevante
  • Cunoștințe solide în legislația muncii și fiscalitate.
   
   

Aplică Acum