Suntem aici să te susținem

Servicii de contabilitate și consultanță

Pachet complet de servicii de contabilitate adaptate în functiile de necesitatile firmei tale

Colaborează cu o echipă pe care să te poți baza, care să te susțină. Indiferent de vechimea firmei pe piață și de forma de oganizare (SRL, PFA/II/IF, ONG) ne ocupăm cu încredere de activitatea financiară a afacerii tale, punând în practică soluțiile necesare, totul ca tu să te poți concentra pe dezvoltarea business-ului.

 

Pachet complet de solutii

Contabilitate și evidență contabilă de la A LA Z

 • Consiliere în întocmirea documentelor primare (factură, chitanță, notă de intrare-receție, bon de consum, registru de casă etc)
 • Întocmirea registrelor de evidență contabilă obligatorii (jurnal vânzări, jurnal cumpărări, regstru jurnal, balanță de verificare etc.)
 • Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale
 • Întocmirea și depunerea declaraților specifice legii în vigoare (TVA, impozit profit, impozit venit, dividende, SAFT etc.)
 • Asistență în caz de control
 • Consultanță contabilă și fiscală
 • Înregistrarea fiscală (TVA, VIES etc)
 • Refacerea evidenței contabile
 • Asistență și îndrumare în utilizarea sistemului e-factura
 • Asistență pentru implementarea unui soft contabil (FGO, Oblio, SmartBill, Nexus)
 • Recomandări pentru optimizări fiscale

Analiză și Raportare

Raportare Financiară

 • Întocmirea situațiilor financiare anuale/semestriale
 • Întocmirea situațiilor financiare interimare
 • Certificarea situațiilor financiare
 • Întocmirea raportului de expertiză contabilă și a bilanțului în cazul lichidării
 • Analiză bilanțieră
 • Întocmirea situației economice lunare – raport cu privire la starea de sănătate a societății

Avantaje ale externalizării serviciilor de contabilitate

 • Costuri mai reduse pentru societate – spre deosebire de a avea  angajați cu contract individual de munca pentru a face aceste activități
 • Lipsa altor costuri suplimentare pentru personal (echipamente de lucru – calculator, imprimanta, licențe, materiale consumabile, etc)
 • Echipa mai mare dintr-o firma specializata in contabilitate ti-ar putea oferi soluții mai bune pentru compania ta in ceea ce privește optimizarea fiscală (expertiză mai diversificata)
 • Confidentialitatea informațiilor contabile si implicit a salariilor angajatilor este asigurata de către firma de contabilitate
 • Lipsa grijilor pentru manager in ceea ce privește fluctuatia personalului si reangajarea acestora
 • Firma de contabilitate își asumă răspunderea raportarilor in fără inspectorilor in cazul controalelor fiscale
 • Acces la procese si tehnologii moderne de lucru
 • Mobilitate sporită atunci când operațiunile din noi zone geografice se intensifică sau se diminuează (adică o scalabilitate rapidă)