Utilizarea site-ului contador-iasi.ro constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în prezentul document cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta. Administratorul site-ului, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu pot vedea termenii și condițiile sau nu sunt de acord cu termenii și condițiile, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

Acceptarea acestor termeni și condiții reprezintă o semnătura electronică, în sensul art.4 pct.3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001.

Continutul site-ului apartine CONTADOR.RO SRL cu sediul in  Municipiul Iași, Str. Stihii, Bl.Stihii, Parter, Iasi, Jud. Iași, si este protejat de legea drepturilor de autor. Orice incalcare poate constitui infractiune si va fi raportata autoritatilor.

CONTADOR-IASI.RO vă acordă permisiunea de utilizare a website-ului sub condiția respectării următorilor termeni de utilizare
Convenţie contract privind termenii şi condiţii de furnizare şi utilizare a serviciilor puse la dispoziţie

 1. Preambul
  1.1.1 Prin accesarea, utilizarea serviciilor sau crearea unui cont pe contador-iasi.ro, utilizatorii sunt de acord să se supună în întregime acordurilor, termenilor şi condiţiilor acestei convenţii, orice alte acorduri între utilizatori şi contador-iasi.ro fiind înlocuite prin prevederile prezentei convenţii. Utilizatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a serviciilor şi/sau informaţiilor oferite de contador-iasi.ro semnifică acceptarea deplină, în întregime şi necondiţionată a tuturor acordurilor şi prevederilor din prezenţa convenţie şi a oricăror modificări ale acesteia şi încheierea unui contract în acest sens între utilizator şi contador-iasi.ro. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi condiţiile de utilizare, vă rugăm să părăsiţi acest site.

1.1.2 Subsemnatul, definit în continuare şi pe tot parcursul convenţiei ca utilizator, declar că am citit, am înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile din prezenţa convenţie contract.

1.1.3 Subsemnatul utilizator, declar pe proprie răspundere că sunt major (18 ani împliniţi) pentru a putea intra în această formă de utilizare a serviciilor contador-iasi.ro şi că îndeplinesc condiţiile legale de a putea fi parte a unui contract legal.

1.2.1 contador-iasi.ro reprezintă o platformă online ce facilitează legătura între utilizatorii prestatori de servicii entităţi persoane fizice sau juridice numiţi în continuare “utilizatori” şi/sau “prestatori de servicii” (“liberi profesionişti”, “redactori”, “prestator de servicii”, “freelanceri”, “scriitori independenţi”) şi utilizatori entităţi persoane fizice sau juridice numiţi în continuare “utilizatori” sau “beneficiari de servicii”.

1.2.2 contador-iasi.ro, prin intermediul http://contador-iasi.ro/ furnizează servicii de natură facilita întâlnirea cererii şi ofertei de servicii prin înlesnirea contractului utilizatorilor prestatori de servicii cu utilizatorii beneficiari de servicii. contador-iasi.ro oferă o platformă tehnică online cu ajutorul căreia un utilizator poate găsi un alt utilizator şi poate cere de la acesta sfaturi, lucrări şi/sau servicii (denumite în această convenţie “servicii”) PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI. contador-iasi.ro oferă posibilitatea utilizatorilor să intre în contact şi să comunice cu alţi utilizatori.

1.2.3 Utilizatorii interesaţi şi care doresc să primească oferte de servicii, vor posta cereri de ofertă, prin formularele aflate pe site (denumite în această convenţie “contact”, “verifică lucrare”, “servicii”, “comandă”, “lucrare”, “tranzacţie”) CONFORM INDICAŢIILOR OFERITE PE PLATFORMA WEB. Utilizatorii PRestatori de servicii care doresc să furnizeze ofertele lor de servicii la cererile de oferte postate pe site, îşi vor crea de asemenea conturi pe site. Atât entităţile care postează cereri de ofertă, cât şi cele care îşi pun la dispoziţie ofertele de servicii, sunt denumite în cuprinsul prezentei convenţii “utilizatori”.

1.2.4 Site-ul reprezintă doar o platformă online care facilitează întâlnirea cererii cu oferta de servicii şi nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la cererile / ofertele de servicii postate de utilizatori. contador-iasi.ro nu are obligaţia de a verifica în avans conţinuturile publicate de către utilizatori, însă ulterior publicării îşi rezervă dreptul să le poată verifica sau monitoriza.

1.2.5 Platforma de Shop (“shop”, “magazin”) este un serviciu oferit de către contador-iasi.ro, având la bază o combinaţie de programe informatice, o platformă de administrare a mesajelor prin intermediul căreia utilizatorii au acces la acest serviciu (prin acceptarea prezentei convenţii)

1.2.6 Contractele se încheie exclusive între utilizatori şi nu crează nici o obligaţie în sarcina contador-iasi.ro, singurele obligaţii ale contador-iasi.ro faţă de utilizatori sunt cele expres prevăzute în prezenta convenţie contract sau care se nasc în sarcina contador-iasi.ro ca urmare a aplicării cerinţelor legale. contador-iasi.ro nu furnizează nici un fel de garanţii referitoare la tranzacţii.

1.3.1 contador-iasi.ro nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de utilizatori în cuprinsul cererilor / ofertelor de servicii şi nici nu oferă garanţii privind opiniile exprimate sau serviciile furnizate de utilizatori.

1.3.2 contador-iasi.ro nu îşi asumă în nici un fel responsabilitatea asupra disponibilităţii prestatorilor de servicii de a oferi servicii, calităţii sau cunoştinţelor utilizatorilor şi nici nu oferă nicio garanţie asupra serviciilor pe care prestatorii de servicii le oferă beneficiarilor de servicii. contador-iasi.ro nu verifică în niciun fel identitatea, diplomele, calificările, calităţile sau istoricul utilizatorilor. De aceea contador-iasi.ro încurajează utilizatorii să se asigure de capacitatea de a oferi / solicita serviciile dorite în perioada gratuită de discuţie atunci când beneficiarul de servicii intră în contact cu prestatorul de servicii.

1.3.3 contador-iasi.ro acţionează doar ca un loc de întâlnire online pentru a permite utilizatorilor să ofere şi să solicite servicii. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că contador-iasi.ro nu este implicat în tranzacţia reală între beneficiarul de servicii şi prestatorul de servicii. Ca urmare, contador-iasi.ro nu are nici un control asupra calităţii sau legalităţii serviciilor oferite de către utilizatori pe site sau capacitatea utilizatorilor pentru a furniza servicii sau de a solicita şi de a plăti pentru servicii. contador-iasi.ro nu garantează că un utilizator va finaliza de fapt o tranzacţie sau că va acţiona în mod legal în utilizarea site-ului.

1.3.4 Termenul de “comandă”, “redactare la comandă”, “lucrare la comandă”, “redactare lucrări la comandă”, “lucrare” se referă la comenzile (contractele de redactare încheiate între utilizator) privind “redactarea de lucrări de documentare la comandă” (“conţinuturi”) realizate şi redactate de prestatorii de servicii care transferă toate drepturile de autor şi proprietate asupra conţinuturilor către contador-iasi.ro. “Comenzile”, “tranzacţiile”, “lucrările de documentare la comandă”, “lucrările”, – sunt oferite beneficiarilor de servicii pentru uz personal necomercial. contador-iasi.ro deţine toate drepturile de autor. Beneficiarul de servicii nu are permisiunea de a utiliza conţinutul ca şi lucrare redactată personal, întrucât nu deţine drepturile de autor. Toate conţinuturile sunt livrate pentru documentare şi cercetare, ca şi sursă bibliografică şi model de redactare ca exemplu. Termenul “comandă” (“tranzacţie”, “lucrare”) este folosit în prezenta convenţie şi în alte rubrici ale site-ului numai din comoditate şi nu trebuie interpretat în şesul termenilor juridici “ofertă” sau “comandă” şi numai pentru facilitatea exprimării, astfel că nu trebuie interpretaţi în sensul lor juridic şi nu li se pot atribui efectele juridice corespunzătoare acestor termeni.

1.3.5 contador-iasi.ro nu recomandă, promovează, verifică, evaluează sau garantează niciun sfat, informaţie, conţinut sau alte servicii oferite de către utilizatori şi nimic nu va fi considerat ca recomandare, promovare sau garanţie a vreunui prestator de servicii. contador-iasi.ro nu garantează validitatea, corectitudinea, integritatea, siguranţa, legalitatea, calitatea sau aplicabilitatea conţinutului comunicat oral, scris sau transmis sub orice formă de către prestatorii de servicii şi a nici unui sfat oferit. contador-iasi.ro nu va fi considerat responsabil pentru niciun prejudiciu datorat încrederii oferite de un beneficiar de servicii unui prestator de servicii sau informaţiilor transmise de către acesta.

1.3.6 contador-iasi.ro poate suspenda sau întrerupe în orice moment furnizarea serviciilor şi/sau accesul utilizatorului la ele, în întregime sau în parte, fără nici o notificare prealabilă în condiţiile în care apreciază că utilizatorul nu respectă oricare dintre prevederile acestei convenţii.

1.4.1 Serviciile pe care utilizatorul Beneficiar de servicii le comandă vor fi “furnizate”, “livrate”, “prestate”, “oferite”, “vândute”, “tranzacţionate” doar de către utilizatorul prestator de servicii şi nu de către contador-iasi.ro

1.4.2 contador-iasi.ro nu datorează prestarea serviciilor sau livrarea produselor, astfel încât orice factură pentru produsul sau serviciul comandat va fi emisă doar de către prestatorul de servicii şi nu de către contador-iasi.ro. În mod identic certificatele de garanţie pentru serviciile comandata vor fi eliberate numai de către prestatorul de servicii şi nu de către contador-iasi.ro. Serviciile care nu sunt conforme cu specificaţiile convenite se vor semnala numai prestatorului de servicii, specificând şi natura lipsei de conformitate.

1.4.3 contador-iasi.ro nu îşi asumă răspunderea şi nu poate fi făcut vinovat pentru calitatea serviciilor dobândite de la prestatorul de servicii sau să serviciilor solicitate, precum şi nu îşi asumă răspunderea pentru ne livrarea sau livrarea parţială a serviciilor comandata şi neprestarea / prestarea defectuoasă a serviciilor convenite.

1.4.4 Serviciul convenit (“lucrarea”, “comandă”, “tranzacţia”) este prestart de prestatorul de servicii faţă de utilizatorul beneficiar de servicii în nume şi pe cont propriu, motiv pentru care contador-iasi.ro nu răspunde faţă de utilizatorul beneficiar de servicii pentru încălcarea obligaţiilor de către prestatorul de servicii în prestarea serviciului şi nu răspunde pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, care rezulta din sau în legătură cu serviciul ofertat.

1.4.5 Prin urmare, ca utilizator înţelegeţi, sunteţi de acord şi acceptaţi că
– contador-iasi.ro Nu datorează prestarea serviciilor convenite, iar orice reclamaţie ulterioară trebuie adresată direct Prestatorului de servicii. Sunteţi direct responsabil să faceţi propria evaluare independentă a serviciilor convenite şi din punct de vedere cantitativ / calificativ etc.
– Prestatorul de servicii este emitentul tranzacţiei şi implicit al serviciului oferit şi este singurul responsabil pentru rambursare. Prestatorul de servicii este, de asemenea, singurul responsabil pentru toate serviciile pe care le oferă pentru beneficiarul de servicii cât şi pentru orice accidente de orice natura, pagube, creanţe, datorii, cheltuieli pe care le-ar putea utilizatorul suporta/oferi, direct sau indirect, în totalitate sau în parte şi care au legătură cu tranzacţia precum şi pentru orice pretenţii care decurg din utilizarea totală sau parţială a unei tranzacţii.

1.4.6 Cu excepţia cazului în care se indică altfel în alte oferte distincte, contador-iasi.ro doar afişează ofertele cu serviciile oferite de prestatorul de servicii pe site şi îşi rezervă dreptul ca periodic să angajeze terţe părţi afiliate care să se ocupe de administrarea şi mentenanţă site-ului şi în numele prestatorului de servicii.

1.4.7 Prin prezenta în mod irevocabil renunţaţi la toate pretenţiile ce decurg din utilizarea contador-iasi.ro şi exoneraţi contador-iasi.ro de la plata oricărei datorii care decurge din sau în legătură cu orice act de omisiune a unui utilizator în legătură cu utilizarea contador-iasi.ro, a produselor şi/sau serviciilor.

1.5.1 De asemenea, termenii “Beneficiar de servicii”, “prestator de servicii”, “preţ” sau alţi termeni derivaţi sau sinonimi, nu trebuie interpretaţi în oricare din sensurile următoare:
– Că contador-iasi.ro ar avea statutul de intermediar, mandator sau comisionar, având obligaţii contractuale faţă de utilizatori care negociază sau încheie contracte civile de vânzare / cumpărare servicii.
– Că contador-iasi.ro realizează operaţiuni de comerţ, vânzare sau de cumpărare prin intermediul acestei platforme.
– Că contador-iasi.ro promovează în orice mod produsele sau serviciile beneficiarului de servicii sau prestatorului de servicii.

 1. Interacţiunea cu utilizatorii
  2.1 Dacă un beneficiar de servicii decide să interacţioneze cu un prestator de servicii, relaţia beneficiarului de servicii este doar cu acel prestator de servicii. contador-iasi.ro nu se implică în niciun fel în natura sau substanţa relaţiei sua în sfaturile, informaţiile sau conţinuturile comunicate între cei doi şi nu verifică sau validează informaţiile sau sfaturile sau orice altă informaţie, conţinut sau material transmis către un beneficiar de servicii de către prestator de servicii sau invers.

2.2 Beneficiarii de servicii înţeleg că niciun prestator de serviciu nu este angajat, agent sau reprezentant al contador-iasi.ro şi contador-iasi.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru actele şi faptele prestatorilor de servicii. Beneficiarii de servicii înţeleg şi confirmă că deşi un prestator de servicii poate fi contactat prin site, contador-iasi.ro nu poate prevedea sau evalua nivelul de competenţă sau caracterul potrivit a prestatorului de servicii pentru nevoile beneficiarului de servicii.

2.3 Utilizatorul beneficiar de servicii de asemenea înţelege că are integral responsabilitatea asupra deciziei de a accesa sau contracta serviciile unui prestator de servicii de pe site şi de a continua interacţiunea (“tranzacţia”) cu acesta şi că rolul contador-iasi.ro este strict limitat la a le oferi o platformă tehnică online pentru ca această interacţiune să fie posibilă.

2.4 Beneficiarii de servicii sunt de acord să nu ţină responsabili contador-iasi.ro, conducerea sa, administratorii, operatorii, angajaţii, agenţii, succesorii şi reprezentaţii săi de orice vină sau acuză de orice natura rezultate de pe urma interacţiunii cu prestatorii de servicii prin intermediul site-ului.

2.5 contador-iasi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru acurateţea conţinutului site-ului, inclusive asupra identităţii, informaţiilor biografice, a calificărilor, recomandărilor sau alte date legate de prestatorii sau beneficiarii de servicii.

2.6 contador-iasi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate, pornite de la folosirea oricăror servicii, informaţii, sfaturi sau conţinuturi sub orice formă puse la dispoziţie de un prestator sau beneficiar de servicii.

2.7 Beneficiarii de servicii trebuie să verifice independent identitatea, calificarea, experienţa şi recomandările oricărui prestator de servicii pe care îl contactează.

 1. Limitarea răspunderii
  3.1 BENEFICIARII DE SERVICII ÎNŢELEG ŞI CONFIRMĂ CĂ SERVICIILE contador-iasi.ro SUNT OFERITE “AŞA CUM SUNT” ŞI DE ACEEA BENEFICIARII DE SERVICII NU VOR AVEA NICIO CERERE SAU PRETENŢIE VIS-À-VIS DE contador-iasi.ro LEGATE DE PRESTATORII DE SERVICII, PROPRIETĂŢI, LIMITĂRI SAU COMPATIBILITĂŢI CU NEVOILE BENEFICIARILOR DE SERVICII. UTILIZAREA contador-iasi.ro SE FACE DOAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE A UTILIZATORILOR. contador-iasi.ro SE DEZICE DE ORICE GARANŢIE PENTRU INFORMAŢIILE AFIŞATE SAU TRANSMISE DE CĂTRE PRESTATORII DE SERVICII. DACĂ UN BENEFICIAR DE SERVICII DECIDE SĂ SE ÎNCREADĂ ÎN INFORMAŢIILE OFERITE DE UN PRESTATOR DE SERVICII FOLOSIND contador-iasi.ro, BENEFICIARUL DE SERVICII TREBUIE SĂ EXERCITE UN NIVEL RIDICAT DE PRECAUŢIE, BENEFICIARII DE SERVICII NU VOR AVEA NICIO CERERE SAU PRETENŢIE VIS-À-VIS contador-iasi.ro, AFILIAŢII SĂI, PRECUM ŞI ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ACŢIONARII, ANGAJAŢII, SUB CONTRACTORII ŞI AGENŢII SĂI ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SERVICIU, TRANZACŢIE, CONŢINUT SUA SFAT PE CARE BENEFICIARUL DE SERVICII DECIDE SĂ ÎL ACCEPTE DE LA UN PRESTATOR DE SERVICII ŞI SĂ ÎL CONSIDERE DE ÎNCREDERE. contador-iasi.ro NU VA FI CONSIDERAT TRANSMIŢĂTOR SAU PRIMITOR PENTRU NICIO INFORMAŢIE TRANSMISĂ PRIN INTERMEDIUL contador-iasi.ro. CUMPĂRAREA DE SERVICII ESTE FĂCUTĂ DOAR PE RISCUL BENEFICIARULUI DE SERVICII.

3.2 RĂSPUNDEREA contador-iasi.ro AFILIAŢILOR SĂI, ADMINISTRATORILOR SĂI, DIRECTORILOR, ACŢIONARILOR, ASOCIAŢILOR SĂI, ANGAJAŢILOR SĂI, SUB CONTRACTORILOR ŞI AGENŢILOR SĂI, PRESTATORILOR SĂI DE SERVICII PENTRU ORICE ACŢIUNE / INACŢIUNE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ CONVENŢIE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ SUMA TOTALĂ PLĂTITĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL DE SERVICII CĂTRE PRESTATORUL DE SERVICII.

3.3 BENEFICIARUL DE SERVICII RECUNOAŞTE ŞI CONFIRMĂ CĂ contador-iasi.ro NU ESTE RĂSPUNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU NICIO PRETENŢIE, PROCES, SAU ORICE FEL DE ACŢIUNE ÎN JUSTIŢIE INTRODUSĂ DE UN UTILIZATOR CU PRIVIRE LA PLATA SERVICIILOR ŞI AGREEAZĂ ŞI GARANTEAZĂ CĂ VA DESPĂGUBI ŞI NU VA ŢINE contador-iasi.ro RĂSPUNZĂTOR ÎN LEGĂTURĂ CU O ASEMENEA CERERE, PROCES SAU PRETENŢIE.

3.4 contador-iasi.ro NU VA FI RESPONSABIL PENTRU A IMPUNE NICI O ÎNŢELEGERE FĂCUTE ÎNTRE UN PRESTATOR DE SERVICII ŞI BENEFICIAR DE SERVICII, INCLUZÂND SUMELE PLĂTITE DE BENEFICIARUL DE SERVICII. BENEFICIARII DE SERVICII VOR FI SINGURII RESPONSABILI PENTRU ORICE ÎNŢELEGERE FĂCUTĂ CU UN PRESTATOR DE SERVICII, ÎN SPECIAL DACĂ O ASTFEL DE ÎNŢELEGERE DEPĂŞEŞTE CADRUL contador-iasi.ro. contador-iasi.ro NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIO ÎNŢELEGERE, CONTRACT SAU CONVENŢIE CARE A FOST ÎNCHEIATĂ DE CĂTRE UN BENEFICIAR DE SERVICII CU UN PRESTATOR DE SERVICII ÎN SAU ÎN AFARA PLATFORMEI.

3.5 ÎN EVENTUALITATEA UNEI DISPUTE, UTILIZATORII EXONEREAZĂ contador-iasi.ro, AFILIAŢII SĂI, OFIŢERII SĂI, DIRECTORII, ACŢIONARII, ADMINISTRATORII, ANGAJAŢII, SUB CONTRACTORII ŞI AGENŢII SĂI DE ORICE ACŢIUNE, INACŢIUNE, ACUZĂ SAU CERERE ŞI DE ORICE PIERDERE (DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ), DAUNE, COSTURI, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE COSTURI LEGATE DE JUDECATĂ SAU AVOCAŢI, PE CARE UTILIZATORII LE POT AVEA FAŢĂ DE CEI MAI SUS MENŢIONAŢI.

3.6 Orice litigii cu privire la acorduri între utilizatori (prestatori de servicii şi beneficiari de servicii) sunt numai şi numai de competenţa acestora. contador-iasi.ro nu este implicat în nicio tranzacţie între utilizatori. contador-iasi.ro nu este parte la disputele între utilizatori. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că contador-iasi.ro nu va fi parte la un astfel de diferend. Dacă aveţi un litigiu cu orice alt utilizator al site-ului, eliberaţi contador-iasi.ro de la orice fel de pretenţii, cereri şi daune, de orice fel de natura, cunoscute şi necunoscute care sunt legate de un astfel de litigiu.

3.7 contador-iasi.ro este răspunzător pentru menţinerea în stare de funcţionare a platformei, exceptând cazurile de forţă majoră independente de voinţa sa – un eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului contador-iasi.ro Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea: nefuncţionarea reţelelor de internet şi/sau energie electrică datorate culpei furnizărilor, atacuri informative, defecţiuni în funcţionarea reţelei, orice alte probleme de ordin tehnic, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, grevă, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii contador-iasi.ro

3.8 contador-iasi.ro nu poate fi răspunzător pentru orice fel de daune, pierderi şi/sau ne fructificarea unor oportunităţi sau orice alte pierderi suferite de utilizatori şi/sau terţe persoane din cauza motivelor enumerate cu titlu exemplificativ şi nu numai, în această convenţie.

3.9 contador-iasi.ro nu este implicat în nicio relaţie juridică preferenţială cu persoanele entităţi utilizatori. În speţă, noi, contador-iasi.ro nu suntem implicaţi în procesele de negociere, de încheiere sau realizare a vreunei tranzacţii, în care dvs. Utilizatorul aţi putea fi parte, şi nu suntem responsabili de niciuna dintre acţiunile/inacţiunile dvs sau de acţiunile/inacţiunile unei terţe părţi care are datorii faţă de dvs, incluzând datoriile provenite din folosirea contador-iasi.ro

3.10 Când folosiţi site-ul, dvs si cel cu care negociaţi sau încheiaţi o tranzacţie, sunteţi pe deplin responsabili de procesul negocierilor, de coordonarea tranzacţiei şi de realizarea ei. Noi nu avem nicio autoritate de a acţiona ca reprezentanţi ai utilizatorului (fie potenţiali, fie reali). Având în vedere că negocierile şi încheierea tranzacţiei au loc între utilizatori, contador-iasi.ro nu este şi nu poate fi în niciun mod şi în nicio măsură implicat în orice diferende, litigii judiciare şi/sau extrajudiciare care pot interveni între utilizatori.

3.11 contador-iasi.ro nu verifică, nu urmăreşte şi nici nu controlează utilizatorii site-ului. Astfel, nu putem deţine controlul asupra proprietăţilor utilizatorului, asupra calităţii şi siguranţei serviciilor oferite, vândute sau cumpărate. De asemenea, nu putem urmări dacă s-au respectat prevederile legale; capacitatea şi posibilitatea utilizatorului de a duce la îndeplinire obligaţii asumate.

3.12 Vă oferim accesul la site prin internet precum şi serviciilor noastre “aşa cum sunt”, fără nici un fel de garanţie.

3.13 contador-iasi.ro nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile noastre. Operarea site-ului pe internet poate să fie influenţată de numeroşi factori aflaţi în afara controlului nostru. contador-iasi.ro nu garantează asupra provenienţei, asupra calităţii, asupra concordanţei cu prevederile legale sau cu scopurile concrete în care au fost achiziţionate sau furnizate, asupra oricăror drepturi în legătură cu acestea, inclusive oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau asupra comiterii unor eventuale ilegalităţi în detrimentul unei terţe părţi. Nu oferim nicio garanţie referitoare la vreun utilizator al serviciilor şi/sau referitoare la acţiunile acestora.

 1. Încetarea serviciilor
  4.1 Sunteţi de acord că contador-iasi.ro dacă va considera de cuviinţă, vă poate bloca sau suspenda parola, accesul la contul dvs, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale contador-iasi.ro de care beneficiaţi, dacă contador-iasi.ro consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul termenilor şi condiţiilor. contador-iasi.ro poate întrerupe furnizarea serviciilor sau a unei părţi a lor oricât doreşte şi fără a da socoteală, cu sau fără nicio notificare prealabilă. Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului la serviciile oferite, conform oricărei reguli din termeni şi condiţii poate fi efectuata fără o avertizare anticipate.

4.2 Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că echipa contador-iasi.ro poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră şi toate informaţiile în legătură cu acesta, conţinuturile şi fişierele din cont şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere.

4.3 Mai mult, sunteţi de acord că contador-iasi.ro nu va fi răspunzător faţă de dvs sau orice terţă parte în orice mod, pentru blocarea, suspendarea, interzicerea sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul contador-iasi.ro

 1. Înregistrare
  5.1 Prin completarea formularului de pe site, dumneavoastră, înţelegeţi, aprobaţi şi garantaţi următoarele:
  – Aveţi vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi în momentul completării formularului.
  – Informaţiile pe care le completaţi pe site sunt corecte, adevărate şi complete şi veţi menţine aceste informaţii corecte, adevărate şi complete pe întreaga durată a utilizării contador-iasi.ro

5.2 Pentru a vă putea înregistra ca şi utilizator şi pentru a putea naviga site-ul ca şi vizitator, fără un cont activ, declaraţi că aţi luat la cunoştinţă, aţi înţeles şi sunteţi de acord de prevederile prezentei convenţii (“Termeni şi condiţii”) dar şi a următoarelor acte normative:
– Utilizatorii şi vizitatorii au dreptul să utilizeze serviciile numai în scopuri legale
– contador-iasi.ro nu îşi asumă răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor şi susţinerea oricărui tip de examen,
– Utilizatorii şi vizitatorii garantează că au citit, înţeles şi sunt de acord cu utilizările premise conform cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi Legea nr 8/1996 privind drepturi de autor şi drepturile conexe cu modificările şi actualizările ulterioare.
– Este interzisă utilizarea serviciilor în vederea falsificării calităţii de autor sau însuşirii calităţii de autor
– Utilizatorul şi/sau vizitatorul se angajează să respecte toate prevederile legale aplicabile în domeniul proprietăţii intelectuale şi în domeniul educaţiei din legislaţia în vigoare.
– Utilizatorul şi/sau vizitatorul garantează şi se angajează să nu folosească fără drept conţinuturile şiş a respecte prevederile legale aplicabile în domeniul drepturilor de autor şi drepturi conexe, în domeniul educaţiei.

 1. Obligaţiile utilizatorului / vizitatorului
  6.1 Utilizatorul/vizitatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale.

6.2 Utilizatorul/vizitatorul se obligă să:
– Nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau să vândă orice fel de informaţie său serviciu obţinute de peş au prin intermediul acestui site
– Nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi nici nu va autoriza) să folosească serviciul contador-iasi.ro pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare
– Să nu posteze materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale
– Impersonalizare
– Fiecare relaţie contractuală dintre utilizatori/vizitatori se creează pe liberul consimţământ al fiecăruia dintre aceştia, decizia de a contracta şi modalităţile concrete de contractare reprezintă aspect pe care le va decide fiecare utilizator/vizitator.

6.3 Utilizatorul/vizitatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze contador-iasi.ro în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, ca urmare a utilizării serviciului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pec ale de consecinţă sau de altă natura), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusive cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator / vizitator a acestor condiţii.
6.4 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea serviciului, solicitarea de servicii din partea prestatorilor de servicii, inclusive acelea pe care furnizorul de servicii sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului/vizitatorului.

 1. Conţinut
  7.1 Înţelegeţi că toate “informaţiile”, “materialele”, “documentele”, “lucrările”, “fişierele” sau “mesajele” (numite în această convenţie “conţinut”), indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a entităţii utilizator care a fost sursă unor astfel de conţinuturi. Aceasta înseamnă că dvs şi nu contador-iasi.ro, sunteţi în întregime responsabili pentru toate conţinuturile pe care le încărcaţi / puneţi la dispoziţie pe contul de pe platformă. contador-iasi.ro nu controlează, doar poate monitoriza conţinutul transmis şi astfel, nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.

7.2 contador-iasi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru bună funcţionare a surselor externe (legături cu alte site-uri), nefiind în nici un fel implicat în gestionarea acestora.

7.3 “Contractul de redactare” – contract încheiat între prestatorul de servicii şi beneficiarul de servicii prin intermediul platformei contador-iasi.ro, guvernat de dispoziţiile OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se încheie şi semnează electronic. Se consideră încheiat şi valabil între părţi Conform Legii comerţului electronic (legea 342/2002 cu modificări aduse prin legea 121/2006) şi conform reglementărilor în vigoare: Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi legea 51/2003 pentru aprobarea OG nr. 130/2000 (cu modificările şi completările ulterioare): pentru beneficiar de servicii, prin apăsarea butonului “PLASEAZĂ COMANDĂ”

7.4 Sunteţi de acord sub sancţionarea aplicării prevederilor în vigoare să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de contador-iasi.ro prin intermediul său pentru a:
– Falsifica datele de identificare sau calitatea de autor al unei lucrări(“unui fişier”, “conţinut”) sau să le manipulate în alt mod cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul contador-iasi.ro
– Încărca, poştă, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluit că parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate).

 1. Comunicarea utilizatorilor / vizitatorilor
  8.1 contador-iasi.ro nu verifică şi nu editează conţinutul comunicării între Prestatorii de servicii şi Beneficiarii de servicii, dar îşi rezervă dreptul să poată face acest lucru, de asemenea contador-iasi.ro poate copia, transmite, bloca, şterge şi revizui comunicaţii ce au loc prin intermediul contador-iasi.ro pentru suport tehnic şi/sau pentru a se asigura de respectarea termenilor şi condiţiilor.

8.2 Toate comunicaţiile între beneficiarii de servicii şi prestatorii de servicii pot fi stocate de către contador-iasi.ro pentru o perioadă nedeterminată de timp şi în anumite condiţii decise doar de contador-iasi.ro

8.3 contador-iasi.ro are dreptul de a divulga orice conţinut, fişier, informaţie sau document, cu caracter personal sau nu, pentru a putea identifica o persoană atunci când legea sau organele legii, autorităţile sau orice organ guvernamental le cere, sau în orice proces legal între contador-iasi.ro şi un prestator de servicii şi/sau beneficiar de servicii. De asemenea, contador-iasi.ro poate oferi aceste informaţii, conţinuturi sau documente după cum consideră util în cazuri de urgenţă sau atunci când siguranţa utilizatorului sau a site-ului poate fi în pericol.

 1. Proprietate intelectuală

9.1 Responsabilitatea pentru toate conţinuturile care sunt publicate sau transmise de către utilizatori / vizitatori în cadrul site-ului aparţine exclusive şi în totalitate utilizatorilor/vizitatorilor de la care provine conţinutul. Este interzisă transmiterea conţinuturilor pentru a căror publicare utilizatorul nu este îndreptăţit.

9.2 UTILIZATORII / VIZITATORII AU DREPTUL SĂ UTILIZEZE OFERTA NUMAI ÎN SCOPURI LEGALE. Conţinuturile care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor / vizitatorilor prin intermediul contador-iasi.ro şi alte locaţii care au legătură cu contador-iasi.ro (ex: adrese de email ale utilizatorilor/ vizitatorilor) servesc exclusive ca bibliografie, sursă de documentare şi exemplu de cercetare în vederea realizării unei lucrări personale, în scopul de a vă forma o idee asupra subiectului, ceea ce înseamnă că trebuie să le citaţi ca şi surse în bibliografia dvs. Conţinuturile pot fi utilizate pentru uz propriu şi numai în acest scop de documentare şi nu sunt destinate să înlocuiască documente sau părţi din documente ce vor fi susţinute în faţa unor comisii de examinare.

9.3 În urma inspecţiei tehnice a fişierului ataşat şi/sau primit, utilizatorul acceptă din punct de vedere calitativ, tehnic şi dotări în condiţiile “aşa cum este”, respective “văzut şi acceptat” şi se angajează să nu facă nici o opoziţie sau reclamaţie privitoare la calitatea conţinutului său de orice altă natura ulterioară celor 48 de ore pe care la are la dispoziţie.

 1. Garanţii
  10.1 Accesând şi utilizând site-ul şi oferta sa, sunteţi de acord în mod explicit cu termenii şi condiţiile de utilizare şi garantaţi:
  – Că nu veţi folosi site-ul şi niciunul din serviciile oferite în alte scopuri decât cele premise de administrator şi de către această convenţie
  – Renunţaţi la formularea şi exercitarea oricăror acţiuni şi/sau pretenţii, explicite sau implicite, faţă de site, contador-iasi.ro, administratorii, angajaţii sau agenţii săi şi apăraţi administratorii, colaboratorii şi angajaţii săi şi îi susţineţi pe aceştia ca nefiind răspunzători cu privire la orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii, daune, obligaţii, pierderi, costuri, datorii sau cereri provenite din accesarea site-ului şi utilizarea ofertei site-ului sau încălcarea oricăror termeni şi condiţii. Utilizatorii/vizitatorii declară că accesează, vizitează şi utilizează site-ul şi oferta site-ului cu bună credinţă şi numai cu intenţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare. Orice utilizare în alte scopuri decât cele premise de administrator şi de termenii şi condiţiile de utilizare va fi considerat ca un act de rea credinţă.

10.2 Utilizatorii / vizitatorii resping în mod absolut utilizarea site-ului în interes public sau orice alt concept similar invocate ca mijloc de apărare pentru încălcarea termenilor şi condiţiilor de utilizare şi utilizare a site-ului cu rea-credinţă.

10.3 contador-iasi.ro nu garantează găzduirea pe perioadă nelimitată a conţinuturilor postate de utilizatori.

10.4 contador-iasi.ro nu garantează crearea de copii de siguranţă pentru fişierele postate de utilizatori

10.5 contador-iasi.ro poate înlătura de pe site, platformă şi de pe serverele propria toate fişierele, mesajele sau alte materiale şi conţinuturi ale utilizatorilor/vizitatorilor şi totodată dezactiva contul utilizatorilor.

 1. Delegarea
  11.1 Utilizatorii / vizitatorii (beneficiari de servicii sau prestatori de servicii) nu vor cesiona, oferi sau înstrăina în orice fel niciun drept sau obligaţie, parţial sau în totalitate, voluntar sau prin aplicarea legii, fără acordul prealabil în scris al contador-iasi.ro. Orice astfel de acţiune făcută fără aprobarea în scris a lucreareadezece.ro va fi considerată nulă.
 2. Confidenţialitate
  12.1 Nici o parte a conţinutului site-ului sau a comunicaţiei (fizice, telefonice şi/sau electronice) oral sau în scris dintre administraţia site-ului şi utilizator NU POATE FI PUBLICATĂ pe forumuri, grupuri web sau alte site-uri web, liste de email, buletine electronice, presă, radio sau televiziune, în format audio, video, electronic sau în variantă tipărită, fără acordul scris al contador-iasi.ro. Pentru acest acord, folosiţi secţiunea de contact.
 3. Alte prevederi
  13.1 Nimic din această înţelegere nu trebuie înţeles ca făcând oricare din părţi partener, asociat, agent, reprezentant legal, angajator sau angajat al celuilalt. Niciuna din părţi nu va avea şi nu va pretinde către terţe părţi că ar avea orice autoritate de a face declaraţii, reprezentări sau înţelegeri de orice fel sau să ia orice măsură prin care să implice cealaltă parte, cu excepţia cazurilor în care are acordul scris al acesteia. Acest acord va trebui interpretat doar în concordanţă cu legislaţia statului român şi orice conflict legal va fi rezolvat doar în instanţele din România de la sediul contador-iasi.ro

13.2 Toate conţinuturile, lucrările, mesaje, fişierele, informaţiile, materialele, fişierele şi documentele publicate pe contador-iasi.ro de către utilizatori devin proprietatea contador-iasi.ro. O dată cu afişarea conţinutului pe platforma contador-iasi.ro atât beneficiarul cât şi prestatorul de servicii recunosc că nu au drept de autor asupra conţinuturilor. Faţă de prevederea precedentă, nu aparţin contador-iasi.ro acele materiale pentru care s-a indicat în mod expre un alt titular de drepturi ori un alt detonator sau o altă sursă şi nici opiniile şi/sau comentariile de orice pel exprimate de utilizatori/vizitatori faţă de conţinuturi de orice fel vizualizate sau transmise prin intermediul contador-iasi.ro sau faţă de conţinutul serviciilor în general.

13.3 Deşi încercăm să monitorizăm cât mai bine conţinutul mesajelor publicate, contador-iasi.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare din regulile încălcate de utilizatori/vizitatori, cu atât mai mult cu cât caracterul de “timp real” al mesajelor face posibilă oricând încălcarea accidentală a legii.

13.4 Calitatea de utilizator contador-iasi.ro este un privilegiu, nu un drept. contador-iasi.ro îşi rezervă dreptul de a retrage acest privilegiu în orice moment utilizatorilor care încalcă prezenta convenţie.

13.5 Dacă utilizaţi contador-iasi.ro în numele unei persoane juridice, persoana juridică respective acceptă prezenţa convenţie Termeni şi condiţii.

 1. Idei nesolicitate
  14.1 contador-iasi.ro salută conţinuturile, comentariile, mesajele şi feedback-ul de la utilizatori / vizitatori. Toate conţinuturile, informaţiile şi materialele, comentariile, ideile, întrebările, desenele, datele sau preferinţele vor fi considerate NECONFIDENŢIALE şi FĂRĂ A FI OBIECT AL VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteţi conţinuturi, informaţii sau materiale care nu doriţi să ne fie atribuite sau utilizate în orice mod de către contador-iasi.ro, inclusive orice informaţie confidenţială.

14.2 Prin transmiterea prin intermediul acestui site acordaţi contador-iasi.ro în mod gratuit, toate drepturile la nivel global, titlul său, folosul tuturor drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală asupra conţinuturilor, informaţiilor şi/sau materialelor pe care le transmiteţi către sau prin intermediul contador-iasi.ro

14.3 Sunteţi răspunzător pentru comunicările pe care ni le trimiteţi prin intermediul acestui site, incluzând, fără limitare, veridicitatea şi acurateţea lor.

14.4 contador-iasi.ro va avea dreptul de a utiliza în orice mod orice conţinut, informaţii şi/sau materiale transmise de utilizatori prin intermediul acestui ştie, precum şi orice idei, concept, know-how sau tehnici conţinute în orice astfel de conţinuturi, informaţii şi/sau materiale, în orice scop, inclusive, dar nu limitat la, în a dezvolta produce şi comercializa produsele şi serviciile folosind astfel de informaţii sau materiale fără restricţii şi fără a vă recompense în niciun fel.

 1. Plagiat şi Drepturi de Autor
  15.1 Site-ul nu îşi asumă răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare, normelor privitoare la dreptul de autor, plagiat, falsificarea calităţii de autor şi susţinerea oricărui tip de examen.

15.2 Utilizatorii garantează că deţin toate drepturile necesare transmiterii conţinuturilor şi că nu încalcă în nici un fel drepturile de orice fel ale unor terţi, prevederile legale şi nici dispoziţiile acestor termeni şi condiţii.

15.3 Nu garantăm în nici o circumstanţă confidenţialitatea conţinuturilor transmise.

15.4 Utilizatorul garantează pentru veridicitatea datelor transmise şi pentru toate activităţile care survin prin accesarea site-ului sau utilizarea serviciilor, luând la cunoştinţă faptul că în caz contrar falsul în declaraţii constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de codul penal.

15.5 În cazul în care utilizatorul nu este autorul conţinutului transmis, atunci acesta garantează faptul că deţine toate subrogările necesare, licenţe, acorduri, consimţăminte şi alte documente de acest gen care îi permit să utilizeze şi să transmită respectivul conţinut.

15.6 În cazul în care sunt încălcate aceste garanţii, utilizatorul/vizitatorul aflat în culpă se oblige să elibereze de răspundere şi de dreptul de folosinţă asupra acestor contador-iasi.ro şi administratorii săi, vis-à-vis de terţi să despăgubească contador-iasi.ro şi administratorii săi în totalitate pentru orice pretenţii în care ar putea cădea faţă de terţii prejudiciaţi.

15.7 Utilizatorii vor transmite numai conţinuturi asupra cărora deţin cel puţin drepturile patrimoniale de autor constând în dreptul de utilizare şi transmitere a conţinutului. Utilizatorii/vizitatorii vor transmite numai conţinuturi care nu încalcă în niciun fel drepturile morale sau patrimoniale ale autorului sau co-autorilor acelui conţinut.

 1. Respectarea proprietăţii intelectuale. Garanţii.
  16.1 contador-iasi.ro respectă proprietatea intelectuală a terţilor şi impune utilizatorilor săi să procedeze la fel. În acest sens, înţelegem că odată cu acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare, utilizatorul declară şi garantează că:
  – Este titularul drepturilor patrimoniale de autor privind reproducerea, distribuirea şi comunicarea publică a conţinutului, operei postate precum şi a altor drepturi de utilizare a operei care să permită operaţiunile de salvare, publicare şi/sau transmitere a operei.
  – Îşi asumă întreaga răspundere juridică asupra conţinutului materialelor transmise fiind singurul responsabil în faţa autorităţilor şi/sau terţilor prejudiciaţi ca urmare a încălcărilor oricărei prevederi a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
  – Acceptă că în situaţia unor presupuse sau reale încălcări ale drepturilor de autor să îi fie interzis accesul la utilizarea serviciilor.
  – Acceptă orice modificare / alterare asupra conţinutului materialului care putea rezulta din forma publica a afişare a conţinutului, fără a avea vreo pretenţie de orice fel.
  – Acceptă să despăgubească site-ul pentru orice prejudiciu cauzat direct sau indirect că urmare a încălcării obligaţiilor privind respectarea drepturilor de autor, inclusive să suporte orice sume care ar putea fi stabilite în sarcina site-ului de către o instanţă sau autoritate ca urmare a unor atare încălcări.
 2. Obligaţii şi responsabilităţi
  17.1 SITE-UL NU VERIFICĂ ŞI NU CONTROLEAZĂ CONŢINUTURILE TRANSMISE DE UTILIZATORI ŞI NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE JURIDICĂ FAŢĂ DE ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE UTILIZATORI A ORICĂREI PREVEDERI LEGALE INCIDENTE.

17.2 SITE-UL NU ARE OBLIGAŢIA NOTIFICĂRII SAU INFORMĂRII UTILIZATORILOR ASUPRA VREUNEI PRETINSE SAU REALE ÎNCĂLCĂRI ALE LEGISLAŢIEI APLICABILE ŞI/SAU ASUPRA IMINENŢEI APLICĂRII VREUNEI SANCŢIUNI DE ORICE NATURA DE CĂTRE ORICE AUTORITATE SAU ASUPRA IMINENTEI RĂSPUNDERII FAŢĂ DE ORICE TERŢ PREJUDICIAT.

 1. Funcţii contador-iasi.ro
  18.1 contador-iasi.ro este furnizor de servicii faţă de utilizatori şi acţionează ca un loc de întâlnire online pentru a permite utilizatorilor să ofere şiş a solicite servicii, punând la dispoziţia utilizatorilor o platformă de administrare comenzi on-line, asigurând:
  – bună funcţionare a platformei
  – afişarea prezentei convenţii şi a termenilor de condiţii şi de utilizare.
 2. Greşeli de tipărire
  19.1 contador-iasi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, caracteristici etc. În eventualitatea în care o sumă sau unele caracteristici au fost greşit introduce în cadrul site-ului, bazei noastre de date sau afişate greşit, iar “lucrarea” nu s-a efectuat încă, contador-iasi.ro îşi rezervă dreptul de a anula livrarea şi de a anunţa utilizatorul/vizitatorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.
 3. Modificări ale acestor termeni şi condiţii
  20.1 contador-iasi.ro îşi rezervă dreptul şi poate schimba oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din prezenţa convenţie sau prezenţa convenţie în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi obligaţia dea a îndeplini oricare altă formalitate faţă de utilizatorii/vizitatorii prin afişarea modificărilor pe site. Cu excepţia cazurilor specificate de contador-iasi.ro, toate modificările vor deveni valabile din momentul afişării. De aceea încurajăm utilizatorii / vizitatorii să verifice termenii şi condiţiile periodic.

20.2 Utilizatorii / vizitatorii acceptă în mod expres că simpla utilizare sau accesare a site-ului contador-iasi.ro semnifică acceptarea deplină şi necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.

20.3 Dacă un utilizator / vizitator nu este de acord, are obiecţiuni sau rezerve faţă de oricare din prevederile acestei convenţii, are obligaţia de a înceta de îndată utilizarea serviciilor contador-iasi.ro şi de a părăsi această platformă.

20.4 Aceşti termeni şi condiţii (convenţie) constituie întreaga înţelegere dintre utilizator / vizitator şi contador-iasi.ro, cu privire la obiectul său şi care înlocuieşte orice şi toate instrumentele, acordurile, scrisorile şi/sau contractile, acordurile pe care orală sau scrisă între părţi cu privire la subiectul descris în acest document.

20.5 Dacă oricare prevedere a acestor Termeni şi condiţii este sau devine nulă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu, veţi rămâne legat de toate celelalte dispoziţii din prezentul document. În acest caz o astfel de prevedere nevalidă va fi totuşi pusă în aplicare în măsura permisă de lege şi veţi fi de acord să acceptaţi o prevedere similară, redată în conţinutul şi scopul acestor termeni şi condiţii, cu cea considerate nevalidă, neaplicabilă sau fără caracter obligatoriu.
Convenţie contract privind termenii şi condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor puse la dispoziţie va fi considerate semnată de părţi în momentul bifării opţiunii “Am citit şi accept termenii şi condiţiile”, în momentul apăsării “Plasare comandă” şi/sau “Autentificare”. Conform Legii comerţului electronic (Legea 342/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) – “Art 7:Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor încheiate prin mijloace electronice”:
– Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de legea pentru validitatea acestora
– Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

 1. Declaraţii şi garanţii
  21.1 Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin şi confirmă faptul că toate prevederile, termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi în Anexele care fac parte integrantă din acesta:
  A. Au fost luate la cunoştinţă şi acceptate în mod liber de ambele părţi înainte de data semnării
  B. Au fost expres acceptate de către părţi şi reprezintă intenţiile lor reale şi ne echivoce
  C. Nu pot fi considerate ca fiind “clauze standard” în sensul prevăzut de articolul 1202 al codului civil.

21.2 Părţile convin şi îşi asumă în mod expres toţi termenii şi condiţiile din acest contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile convin că clauzele din contract nu sunt şi nu pot fi considerate ca fiind “clauze neuzuale” în baza articolului 1203 din codul civil

21.3 contador-iasi.ro declară şi garantează următoarele:
A. Este constituită în mod legal, organizată şi înregistrată în baza legilor aplicabile din România.
B. Obligaţiile asumate în baza prezentului contract reprezintă obligaţii legale născute în sarcina sa şi angajate din punct de vedere juridic, în conformitate cu termenii respective.

22. Politică de retur

Cum anulez contractul de prestări servicii?
De la efectuarea plății, clientul are la dispoziție 5 zile pentru a solicita rezilierea contractului și returnarea sumei achitate pentru serviciile de contabilitate. După semnarea contractului, dacă clientul a trimis actele către contabilitate și au fost înregistrate în program, clientul nu mai poate beneficia de returnarea valorii aferentă serviciilor.

Pentru comenzile platite cu cardul suma va fi returnata pe acelasi card utilizat la tranzactionare, in decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului.

Onorarea serviciilor
Prețul serviciilor de contabilitate se negociază în funcție de nevoile și dorințele clientului și volumul de documente lunare.
După semnarea contractului, clientul are obligația de a trimite documentele pentru contabilitate în termen de maximum 5 zile din momentul in care a fost efectuat[ plata. Ulterior, acestea vor fi înregistrate în soft-ul de contabilitate, vor fi procesate și se vor depune declarațiile lunare. Clientul va fi anunțat după ce s-a realizat cu succes depunerea declarațiilor.