Înființări

Înființare

SRL/PFA/ II

 • Consultanță juridică și fiscală – pentru alegerea formei de organizare;
 • Rezervare denumire;
 • Redactarea documentelor (act constitutiv, contract de comodat/închiriere, formulare);
 • Depunerea dosarului de înmatriculare la Registrul Comerțului.

Asistență ONRC

Soluții simplificate

Aria noastră de activități incluse în serviciile de consultanță și asistență ONRC poate include urmatoarele aspecte

Modificări
SRL/PFA/II
 • Modificarea actului constitutiv
 • Schimbare formă juridică
 • Modificarea denumirii sau a obiectului de activitate
 • Modificarea sediului social
 • Prelungirea duratei sediului social
 • Înființare/Desființare punct de lucru
 • Majorarea sau reducerea capitalului social
 • Cesiune părți sociale
 • Cooptare/Retragere asociat
 • Schimbare administrator
 • Suspendare/Reluare activitate
 • Modificarea datelor de identificare asociați, administrator
 • Întocmire și depunere declarație beneficiar real;
Dizolvare și Radiere
SRL/PFA/II
 • Servicii financiare preliminare radiere (Bilanț de lichidare, obținere CAF etc )
 • Întocmirea actului modificator de dizolvare
 • Depunere dosar la Registrul Comerțului
Servicii înființare
ONG-uri
 • Modificarea denumireii socitatii
 • Schimbarea administratorilor
 • Modificari aplicate la nivelul actului constitutiv
 • Cesiune parti sociale

Alege Serviciile Contador

Avantaje Clare

Alegerea opțiunilor avantajoase pentru afacerea ta

Consultanta, informatiile de speciliate si asistenta necesara pentru ca tu sa iei decizii in vantajul afacerii tale

Reducere semnificativa de costuri, efort si timp

Concentreaza-te pe obiectivele afacerii tale, fara timp si bani irositi pe acte si birocratie. De astea ne ocupam noi

Legalitate si siguranta deplina

Ai siguranta ca toate procedurile demarate sunt intotdeauna in conformitate cu cele mai noi modificari legislative in vigoare