Pozitie disponibilă – Economist

 • Cunoașterea legislației financiar-contabile
 • Urmărirea circuitului documentelor și respectarea procedurilor de lucru
 • Solicitarea și preluarea documentelor contabile de la clienți
 • Organizarea și verificarea documentelor contabile
 • Înregistrarea și gestionarea corectă a operațiunilor financiare în contabilitate
 • Asigurarea respectării plafoanelor fiscale și informarea clienților în acest sens
 • Monitorizarea și ajustarea vectorului fiscal al clienților
 • Întocmirea și depunerea rapoartelor fiscale și contabile conform legislației în vigoare
 • Asigurarea arhivării corecte a documentelor contabile și a dosarelor fiscale ale clienților
 • Elaborarea și implementarea sistemului de evidență contabilă pentru clienții Contador
 • Consultanță fiscală și contabilă pentru clienți
 • Participarea la inspecții fiscale ANAF sub coordonarea Directorului Economic

Responsabilități Specifice:

 • Verificarea și actualizarea fisei clientului Contador
 • Verificarea adresei de email contabilitate pentru clienții din portofoliu
 • Verificarea adresei email personale în fiecare dimineață
 • Propunerea de strategii fiscale și optimizări conform legii pentru clienți
 • Stabilirea și executarea corecțiilor contabile
 • Informarea clienților cu privire la neconcordantele sau deficiențele în documentația contabilă
 • Monitorizarea incasărilor și implicarea activă în recuperarea creanțelor
 • Stabilirea și executarea întâlnirilor cu clienții pentru înțelegerea situației companiei
 • Completarea rapoartelor zilnice către management
 • Implicarea proactivă în soluționarea situațiilor de criză care afectează firma

Răspunde de:

 • Promptitudinea și calitatea informațiilor oferite clienților
 • Respectarea ordinii și disciplinei la locul de muncă
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru
 • Îndeplinirea sarcinilor în termenele stabilite
 • Adoptarea unui comportament profesional și responsabil
 • Păstrarea confidențialității informațiilor și documentelor legate de Contador și clienții Contador
 • Promovarea respectului, colaborării și transparenței în cadrul departamentului și cu alte departamente

Condiții de Muncă:

 • Program: 8 ore/zi, de luni până vineri, între 09:00-17:00, cu pauză de masă de 30 minute/zi
 • Locație: Șos. Națională nr. 37, clădirea Aria Office Center, etaj 1, Iași

Cerințe Minime:

 • Experiență minimă de 4 ani în domeniul economic și contabil
 • Studii superioare în domeniul economic
 • Cunoștințe solide în legislația fiscală și contabilitate
 • Abilități de comunicare și negociere

Aplică Acum