Pozitie disponibilă – Contabil

Principalele Atribuții/Responsabilități:

 • Cunoașterea legislației financiar-contabile
 • Urmărirea circuitului documentelor și respectarea procedurilor de lucru
 • Solicitarea și preluarea documentelor contabile de la clienți
 • Informarea clienților cu privire la eventualele neconcordante sau deficiențe în documentația contabilă
 • Organizarea și verificarea documentelor contabile
 • Înregistrarea și gestionarea corectă a operațiunilor financiare în contabilitate
 • Intocmirea și verificarea registrelor contabile conform legislației în vigoare
 • Actualizarea și arhivarea documentelor contabile
 • Întocmirea și depunerea rapoartelor financiare și fiscale
 • Monitorizarea și colectarea creanțelor
 • Propunerea de modificări tarifare pentru clienți
 • Oferirea de consultanță în domeniul contabilității primare și fiscalității
 • Participarea la traininguri și actualizarea cunoștințelor în domeniul financiar-contabil

Responsabilități Specifice:

 • Intocmirea și depunerea bilanțurilor și a declaratiilor fiscale
 • Verificarea și actualizarea fisei clientului
 • Întocmirea rapoartelor zilnice către management
 • Monitorizarea incasărilor și implicarea în recuperarea creanțelor
 • Asigurarea respectării normelor de Securitate și Sănătate în Muncă
 • Promovarea colaborării interdepartamentale și a unui climat de lucru pozitiv

Răspunde de:

 • Promptitudinea și calitatea informațiilor oferite clienților
 • Respectarea termenelor și a procedurilor interne
 • Adoptarea unui comportament profesional și responsabil
 • Imbunatatirea continuă a pregătirii profesionale
 • Respectarea confidențialității și a normelor de securitate

Condiții de Muncă:

 • Program: 8 ore/zi, de luni până vineri, între 09:00-17:00, cu pauză de masă de 30 minute/zi
 • Locație: Șos. Națională nr. 37, clădirea Aria Office Center, etaj 1, Iași

Cerințe Minime:

 • Experiență minimă de 2 ani în domeniul contabilității
 • Studii superioare în domeniul economic
 • Cunoștințe solide în legislația fiscală și contabilitate
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă

Aplică Acum