Pasii in infiintarea unei SRL (societate cu raspundere limitata)

Procesul de înmatriculare a unei societăți cu răspundere limitată este reglementat prin Legea 31/1990 şi se poate realiza prin parcurgerea a 5 paşi obligatorii: rezervarea denumirii, constituirea dosarului de înmatriculare, depunerea dosarului la Oficiul Registrul Comerţului de pe raza Municipiului, şedinţa de judecată, ridicarea actelor societăți.

Pasul 1:Rezervarea denumirii

Administratorul se prezintă la Oficiul Registrului Comerțului și depune cerere pentru verificarea și rezervarea denumirii, ce va conține 3 variante de denumire pentru viitoarea societate comercială.

Model de cerere îl găsiți și pe site-ul nostru www.contador-iasi.ro,în secțiunea înființări societăți.

În termen de 24 de ore de la depune (în cazul zilelor lucrătoare), reprezentanții ONRC vă eliberează dovada rezervării denumirii. Cu acest document vă așteptăm la biroul nostru pentru a constitui dosarul de înmatriculare.

Pasul 2: Constituirea dosarului de înmatriculare

Dosarul de înmatriculare cuprinde o serie de acte necesare pentru înfiinţare societăți. Documentele ce formează dosarul de înmatricuare vor ajunge în şedinţa de judecată, prin urmare trebuiesc îndeplinite anumite condiţii stricte de conţinut şi formă, pentru a evita respingerea sau amânarea dosarului.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documnete:

 • Copie după B.I./ C.I./ Paşaport al asociatului/ asociaţilor;
 • Copie după B.I./ C.I./ Paşaport al administratorului/ administratorilor;
 • Rezervarea de denumire a societăți – în original;
 • Contractul de comodat care acordă dreptul de folosinţă al spaţiului sediului social;
 • Acordul asociaţiei de proprietari/ locatari şi acordul vecinilor ai căror pereţi se învecinează cu sediul social, în cazul în care acesta se află într-un imobil de locuinţe colective – modelul acestui acord îl găsiți pe site-ul nostru contador-iasi.ro,în secțiunea înființări societăți;
 • Actul Constitutiv al firmei;
 • Declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de asociat, asociat unic sau administrator, autentificată la un notar public;
 • Specimenul de semnătură al asociatului/ asociaţilor, autentificat la un notarul public;
 • Foile de vărsămant de la bancă, ce fac dovada depunerii capitalului social, ce trebuie să aibe o valoare de minim 200 lei.
 • Cererea de înfiinţare a firmei;
 • Anexa privind înregistrarea fiscală a societăți;
 • Declaraţia pentru autorizarea activități la sediul/puncte de lucru/terți.

Reprezentanții biroului Contador se vor ocupa de această etapă, dvs. trebuie doar să depuneți capitalul social la bancă și să ridicați de la un notar public declarațiile și specimentul de semnatură.

Pasul 3: Depunerea actelor la Oficiul Registrul Comerţului

Dosarul de înmatriculare se va depune Oficiul Registrul Comerţului și se vor plăti taxele de registru, eliberându-se foaia de calcul şi chitanţa aferentă taxei. Acestea din urmă se depun la Registratură.

Pasul 4: Şedinţa de judecată

Şedinţa de judecată se desfăşoară tot la Registrul Comerţului în raza căruia se află sediul social al firmei. Aceasta va fi programată după depunerea dosarului, iar solicitantul se va prezenta conform bonului de înregistrare primit.

Există posibilitatea, în cazul în care există anumite complicaţii în dosar, ca solicitantul să fie nevoit să îşi susţină cauza în faţa judecătorului. O eventuală amânare poate dura între două şi cinci săptămâni.

Pasul 5: Ridicarea dosarului

Dosarul final va fi ridicat tot de la Registrul Comerţului, de la Biroul Eliberări. În baza Legii 31/1990 termenul de desfăşurare a procedurilor de la Registrul Comerţului este de 3-5 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului în şedinţa de judecată.

De ultimii 3 pașii se vor ocupa consultanții biroului Contador, prin urmare dvs. veți scapa de birocrație și statul la coadă. Vă asteptăm apoi în cadrul biroului nostru pentru a ridica actele de înființare ale societăți.