Numarul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum si numarul angajatilor pe care ii poate avea o persoana fizica autorizata (PFA) sau o intreprindere individuala (II) se vor limita incepand luni, se arata intr-o informare publicata pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

“Potrivit Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I în data de 19.10.2016), se modifică modul de înregistrare și de funcționare a persoanelor fizice autorizate (PFA), întreprinderilor individuale (II) și întreprinderilor familiale (IF). Principalele modificări vizează numărul maxim de angajați și numărul activităților pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate. Astfel, art. 16 alin. (1) prevede că “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN”, în timp ce art. 24 alin. (1) stipulează că “întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN”, menționează sursa citată.

În ceea ce privește numărul de angajați, art. 17 alin. (1) prevede că “PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat și înregistrat în condițiile legii”.

Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariați, terțe persoane, cu contract individual de muncă încheiat și înregistrat în condițiile legii și poate stabili relații contractuale, în condițiile legii.

“Persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale vor solicita oficiului registrului comerțului competent modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul comerțului în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii. Potrivit alin. 4, modificarea mențiunilor referitoare la obiectul de activitate și emiterea noilor certificate de înregistrare se realizează, pe baza cererii, de oficiul registrului comerțului, cu titlu gratuit”, informează ONRC.

Sursa: Agerpress